• Subtiele schoonheid versus het grote gebaar (Oisterwijk t/m 26 juni)

  20 juni 2022

  In Oisterwijk zijn, naast de galerietentoonstellingen,  t/m 26 juni 2022 nog een tweetal exposities te zien. Gister bezocht ik beiden. Het contrast is groot.

  "KUNST tussen de bedrijven" vindt plaats in de presentatieruimte en beeldentuin van Ellen Brouwers. Ze verzamelde een groep van 7 kunstenaars (waaronder zijzelf), die subtiele werken tonen.

  Kunst in zijn essentie: een tweede blik biedt een nieuw perspectief, elke volgende blik leidt je nog dieper in het werk. Je wordt er steeds verder ingezogen. Als je de tijd wilt nemen om het écht te zien.

  Binnen is onder meer werk van Ellen Brouwers zelf te zien, waaronder kleine vierkante werkjes die je door subtiele kleuren en verschillende materialen en lagen de diepte binnenvoeren.

  In de tuin is werk te zien in zeer diverse en persoonlijke stijlen. Ik wil er hier graag een paar uitlichten. 

  Eerst de beelden van Paul Funcken. Ze zijn subtiel en diep. Glas, metaal, je blik wordt erin getrokken en blijft daar almaar rondspelen. Het soort werk dat je moet zíen, waar je omheen moet lopen (een foto laat slechts een slap aftreksel zien), ga ze in het echt bekijken!. 

  Dan is er het werk van Jos Verschaeren, speels en robuust. Ook de beelden van Monique Lips hebben die speelsheid die de zwaarte en hardheid van het materiaal lijken te ontkennen. Hier twee foto's van werk van Jos Verschaeren.

   

  Vervolgens bezocht ik "Art in Oisterwijk"....

  Lees meer >> | 107 keer bekeken

 • Workshop in Burgundy, September 2022

  18 december 2021

  A JOURNEY THROUGH THE GARDEN and beyond               (19 - 23 September) 

  make visual notes with frottage, collage-assemblage and monoprint, and bundle them into a 'travelogue'.

     

   

  INSTRUCTOR

  Ine van Son was trained as a teacher of textile in Tilburg NL. In 2000, however, she decided to fully focus on her art practice. Here you can view Ine's work: https://inevanson.exto.org/. With this experience of more than 20 years, it is now starting to itch again. Ine would like to share her experience. In September she will therefore take you on a journey through the garden (and beyond).

   

    

   

   

  TRAVEL WITH INE

  When Ine worked in Ireland for a while (with little studio space and a lot of impressions) she explored the possibilities of capturing her impressions in a simple way. She experimented with frottage, collage, assemblage and monoprint. All simple techniques that give quick results. She also experimented with bundling the results in artist books.

   

  PROGRAM

  In this workshop you will discover different techniques to capture impressions.

  Ine will briefly introduce you to the techniques of frottage, collage/assembly and monoprint and how to play with the effects of different materials (paper, cardboard, textiles) and tools (graphite, chalk, acrylic paint). Bundling into a book form is also discussed.

  After that introduction, you can get started yourself. You can explore the garden and the surrounding area as a working area.

   

  On Monday you work both the morning and the afternoon.

  Tuesday, Wednesday and Thursday you work the morning. You can fill in the afternoon yourself; you can continue to work or explore the area further.

  On Friday you can put the finishing touches on your book. Ine is there all day to provide you with tips. At the end of the day, the results of the week are brought together in a small exhibition.

   

    

   

  COST

  The price of the course week (including accommodation) varies from € 410,- (without overnight stays) to € 650,- depending on stay in a room with or without sink. These prices include breakfast, lunch, welcome dinner on Sunday, closing drinks with snacks on Friday, the use of materials and tools (paper, cardboard, textiles, graphite, chalk, acrylic paint, binding wire, various glues, brushes, cutting mats etc.) and tourist tax.

   

  On Tuesday and Thursday there is the possibility to use a three-course dinner, € 20,- per person.

   

  Learn More

  About stay and reservations: matheybeaudot@gmail.com  

  About the workshop: inevanson@live.nl  

  Link to the location: https://www.matheybeaudot.com/

   

  De Nederlandse versie van dit blog kun je hier vinden: https://inevanson.exto.nl/blog_post/373091924_Workshop+in+de+Bourgogne%2C+september+2022.html

  La version Française de ce blog vous trouveriez ici: https://inevanson.exto.nl/blog_post/373081050_Atelier%2Fworkshop+en+Bourgogne%2C+septembre+2022.html

  Lees meer >> | 140 keer bekeken

 • Atelier/workshop en Bourgogne, septembre 2022

  18 december 2021

  UN VOYAGE À TRAVERS LE JARDIN et au-delà               (19 - 23 septembre)

  prendre des notes visuelles avec frottage, collage-assemblage et monoprint, et les regrouper dans un « récit de voyage ».

           

   

  INSTRUCTEUR

  Ine van Son a été formée comme enseignante de matière manuelle textile à Tilburg NL. En 2000, cependant, elle a décidé de se concentrer pleinement sur sa pratique artistique. Ici vous pouvez voir le travail d’Ine: https://inevanson.exto.org/. Avec cette expérience de plus de 20 ans comme artiste, Ine aimerait partager son expérience. En septembre, elle vous emmènera donc en voyage à travers le jardin (et au-delà).

      

   

  VOYAGEZ AVEC INE

  Quand Ine a travaillé en Irlande pendant un certain temps (avec peu d’espace de studio et beaucoup d’impressions), elle a exploré les possibilités de capturer ses impressions d’une manière simple. Elle expérimente le frottage, le collage, l’assemblage et la monoprint. Des techniques simples qui donnent des résultats rapides. Elle a également expérimenté le regroupement des résultats dans des livres d'artiste.

   

  PROGRAMME

  Dans cet atelier, vous découvrirez différentes techniques pour capturer des impressions.

  Ine vous présentera brièvement les techniques de frottage, collage/assemblage et monoprint et comment jouer avec les effets de différents materiau (papier, carton, textiles) et outils (graphite, craie, peinture acrylique). Relier les resultats dan un livre sera également discuté. Après cette introduction, vous pouvez commencer vous-même. Vous pouvez explorer le jardin et les environs comme zone de travail.

  Le lundi, vous travaillez le matin et l’après-midi.

  Mardi, mercredi et jeudi, vous travaillez le matin. Vous pouvez utiliser l’après-midi comme vous voulez; vous pouvez continuer à travailler ou explorer la région.

  Le vendredi, vous pouvez mettre la touche finale à votre livre. Ine est là toute la journée pour vous donner des conseils. En fin de journée, les résultats de la semaine sont rassemblés dans une petite exposition.

      

  COÛT

  Le prix de la semaine de cours (y compris l’hébergement) varie de € 410,- (sans nuitées) à € 650,- selon le séjour dans une chambre avec ou sans lavabo. Ces prix comprennent le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner de bienvenue le dimanche, les boissons de clôture avec collations le vendredi, l’utilisation de matériaux et d’outils (papier, carton, textiles, graphite, craie, peinture acrylique, fil de reliure, colles diverses, pinceaux, tapis de coupe, etc.) et la taxe de séjour.

   

  Le mardi et le jeudi, il y a la possibilité d’utiliser un dîner de trois plats, € 20,- par personne.

   

  POUR EN SAVOIR PLUS

  A propos du séjour et des réservations: matheybeaudot@gmail.com  

  À propos de l’atelier : inevanson@live.nl

  Lien vert le lieu: https://www.matheybeaudot.com/

   

  The English version of this blog you will find here: https://inevanson.exto.nl/blog_post/373091750_Workshop+in+Burgundy%2C+September+2022.html

  De Nederlandse versie van dit blog kun je hier vinden: https://inevanson.exto.nl/blog_post/373091924_Workshop+in+de+Bourgogne%2C+september+2022.html

  Lees meer >> | 128 keer bekeken

 • Workshop in de Bourgogne, september 2022

  18 december 2021

  EEN REIS DOOR DE TUIN en verder               (19 - 23 september)

  maak beeldende notities m.b.v frottage, assemblage en monoprint, en bundel ze tot een ‘reisverslag’

   

      

   

  CURSUSLEIDER

  Ine van Son werd opgeleid tot docent textiel-handvaardigheid aan de lerarenopleiding in Tilburg. In 2000 besloot ze zich echter volledig te gaan richten op haar kunstpraktijk. Hier kun je Ine’s werk bekijken: www.inevanson.exto.nl. Met deze ervaring van ruim 20 jaar begint het nu toch weer kriebelen. Ine wil haar  ervaring graag delen. In september zal ze je daarom meenemen op een reis door de tuin (en verder).

   

    

   

  GA MET INE OP REIS

  Toen Ine een tijd in Ierland werkte (met weinig atelierruimte en heel veel indrukken) onderzocht ze de mogelijkheden om op een eenvoudige manier haar indrukken vast te leggen. Ze experimenteerde met frottage, collage, assemblage en monoprint. Allemaal simpele technieken die snel resultaat geven. Ook experimenteerde ze met het bundelen van de resultaten in boekvorm.

   

  PROGRAMMA

  In deze workshop ga je verschillende technieken ontdekken om impressies vast te leggen.

  Ine zal je in het kort inwijden in de technieken van frottage, collage/assemblage en monoprint en hoe je kunt spelen met de effecten van verschillende ondergronden (papier, karton, textiel) en gereedschappen (grafiet, krijt, acrylverf). Ook het bundelen tot een boekvorm komt aan de orde.

  Na die inleiding kun je zelf aan de gang. Je kunt de tuin en ook de verdere omgeving als werkterrein verkennen.

  Maandag werk je zowel de ochtend als de middag.

  Dinsdag, woensdag en donderdag werk je de ochtend. De middag kun je zelf invullen; je kunt verder werken of de omgeving verder verkennen.

  Vrijdag kun je de laatste hand leggen aan je boekwerk. Ine is er dan de hele dag om je nog van tips te voorzien. Aan het eind van de dag worden de resultaten van de week in een kleine expositie samengebracht.

   

    

   

  KOSTEN

  De prijs van de cursusweek (inclusief logies) varieert van €410,- (zonder overnachtingen) tot €650,- afhankelijk van verblijf in een kamer met- of zonder wastafel. Deze prijzen zijn inclusief ontbijt, lunch, welkomstdiner op zondag, afsluitende borrel met hapjes op vrijdag, het gebruik van materialen en gereedschappen (papier, karton, textiel, grafiet, krijt, acrylverf, binddraad, verschillende lijmsoorten, kwasten/penselen, snijmatten etc.) en toeristenbelasting.

   

  Op dinsdag en donderdag bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een driegangen diner, € 20,- per persoon.

   

  Meer informatie

  Over verblijf en reserveringen: matheybeaudot@gmail.com

  Over de workshop: inevanson@live.nl

  Link naar de cursuslocatie: https://www.matheybeaudot.com/

   

  The English version of this blog you will find hereL https://inevanson.exto.nl/blog_post/373091750_Workshop+in+Burgundy%2C+September+2022.html

  La version Française de ce blog vous trouveriez ici: https://inevanson.exto.nl/blog_post/373081050_Atelier%2Fworkshop+en+Bourgogne%2C+septembre+2022.html

  Lees meer >> | 173 keer bekeken

 • Kunstenaarsverblijf, deel 5 (een tweede bezoek aan Into Nature) – Artist residency, part 5 (a second visit to Into Nature)

  21 oktober 2021

  Wil je deel 4 van dit blog teruglezen? Hier is de link / Would you like to read back part 4 of this blog?  Here is the link: https://inevanson.exto.nl/blog_post/368945924_Kunstenaarsverblijf%2C+deel+4+%28een+bezoek+aan+Into+Nature%29+%E2%80%93+Artist+residency%2C+part+4+%28a+visit+to+Into+Nature%29.html 

   

  Vorige week bezocht ik het eerste deel van Into Nature en deed daar verslag van (te lezen in blog 4, zie de link hierboven). Last week I visited the first part of Into Nature and reported in my previous blog (you can read it through the link to blog 4 up here).

  De website van Into Nature vind je hier: The website of Into Nature you will find here:

  www.intonature.net

   

  Voor dit tweede bezoek besloot ik mijn expeditie via de noordkant van het Bargerveen te beginnen.

  For this second visit I decided to start my expedition via the north side of the Bargerveen.

  Ik was totaal verrast door het feeërieke landschap. Van mijn bezoek vorige week herinnerde ik me vooral de uitgestrektheid van het veen. Daarin wat bomen, alleenstaand of in kleine groepjes. Vanaf deze kant ziet het er heel anders uit. Tussen struiken verscholen vennetjes. Uit het water steken talloze verdronken berkenstammen. Een dromerig beeld waar ik mijn ogen maar moeilijk van los kan maken.

  I was totally surprised by the fairytale landscape. From my visit last week, I especially remembered the vastness of the peat. In it some trees, single or in small groups. From this side, it looks very different. Fens hidden between bushes. Numerous drowned birch trunks protrude from the water. A dreamy image that I can hardly detach my eyes from.

   

   

  In...

  Lees meer >> | 100 keer bekeken

 • Kunstenaarsverblijf, deel 4 (een bezoek aan Into Nature) – Artist residency, part 4 (a visit to Into Nature)

  16 oktober 2021

  Wil je deel 3 van dit blog teruglezen? Hier is de link / Would you like to read back part 3 of this blog?  Here is the link: http:// https://inevanson.exto.nl/blog_post/368734606_Kunstenaarsverblijf%2C+deel+3+%28en+m%27n+ziel+kwam+ook+aan%29+%E2%80%93+Artist+residency%2C+part+3+%28and+my+soul+arrived+too%29.html

   

  Een kunstexpeditie door het Drentse landschap, daar voelde ik wel voor. Dus ik besloot om een bezoek te brengen aan Into Nature in het Bargerveen.

  An art expedition through the landscape of Drenthe, I felt for that. So I descided to pay a visit to Into Nature in the Bargerveen (a peat bog area).

  www.intonature.net

   

  Ik keek uit naar dit bezoek. Het werken in de vrije natuur, daar heb ik een zwak voor. In deel 2 van dit blog vertelde ik daar al over. Sinds mijn eigen eerste werk in Schoonoord ben ik altijd heel benieuwd naar wat collega-kunstenaars laten zien. Dus ik laadde mijn fiets in de auto en vertrok voor de expeditie.

  Ik looked forward tot this visit. Working in free nature, I have a weakness for that. In part 2 of this blog I already talked about that. Since my own first work in Schoonoord I am always very curious about what collegue-artsits show. So I loades my bicycle in the car and took off for the expedition.

   

  Het gebied is prachtig. Kwetsbaar veengebied, zorgvuldig beschermd. En hoe kan het ook anders; zorgvuldig afgezet met gaas en draad. Duidelijk waar het gebied begint en ophoudt (op foto 1 links het boerenland, rechts het Bargerveen). Duidelijk waar je mag lopen en waar niet. Een herder leidt een grote schaapskudde door het gebied.

  The area is beautiful. Vulnerable peatland, carefully protected. And how could it be otherwise; carefully trimmed with mesh and wire. Clear where the area begins and ends (on photo 1 left the farmland, right the Bargerveen peatland). Clear where you are alowed to walk and where not to. A shepherd leads a large flock of sheep through the area.

   

   

  De eerste werken die ik zie zijn van Jan Robert Leegte (Performing a Landscape) en Johannes Büttner.  Leegte plaatst een grote container met daarin computer-gegenereerde beelden van landschappen. Büttner (Untitled (Free Energy)) heeft een aantal witte objecten opgebouwd uit piepschuim, buizen, draden en zo meer. De tentoonstellingsgids leert me dat beide werken een duidelijk concept hebben. Maar ik vraag me af waarom ze nu juist hier op hun plaats zouden zijn, en niet op ongeacht welke andere plek.

  The first works I see are made by Jan Robert Leegte (Performing a Landscape) and Johannes Büttner. Leegte placed a large container with inside computer-generated images of landscapes. Büttner (Untitled (Free Energy)) has built a numbre of white objects with styrofoam, tubes, wires and so on. The exhibtion guide learns me that both works have a clear concept. But I ask myself why they would be in place here, and not in any other place.

  Dan wordt het interessanter. Chaim van Luit heeft een neonwerk geplaatst in een brede waterloop. De tekst “In girum imus nocte et consumimur igni” (“Wij dolen rond in de nacht en worden door vuur verteerd”) van neonlicht rijst op uit het water. Intrigerend. Het zet mijn fantasie flink aan het werk.

  Then it gets more interesting. Chaim van Luit has put in place a neon work in a large watercourse. The tekst “In girum imus nocte et consumimur igni” (“We wander around in the night and are consumed by fire”) in neonlight rises op from the water. Intriguing. It puts my imagination to work.

  David Nuur ging met een grondboor aan de gang. Laag na laag tot in aan het grondwater. Wat hij opboorde is te zien in een houten gebouwtje. Daar word ik verwelkomd door een enthousiaste gids  die me het water te drinken aanbiedt. Nuurs werk (Contact|52.6769, 699725|425.000 v, Chr. – 2021) is puur vanuit de plek gedacht en is bijzonder, en heeft het houten gebouwtje eromheen niet nodig.

  David Nuur worked with a soil drill. Layer after layer down tot the underground water. What he drilled up can be seen in a small wooden building. There I am welcomed by an enthousiastic guide who offers me to drink the water. Nuurs work (Contact|52.6769, 699725|425.000 v, Chr. – 2021) has been thought pure from the spot and is outstanding, and doesn’t need the wooden building around it.

   

   

  Op weg naar het volgende werk kom ik de schaapherder tegen. Ik aan de ene kant van het gaas, hij en de schapen aan de andere kant. We maken een praatje. Over het gebied, het in stant houden ervan. En over de verschillende, soms conflicterende visies over de bescherming van dit soort gebieden. Zijn schapen zijn prachtig en die prachtige wol doet mijn vingers jeuken.

  On my way to the next work I meet the shepherd. I am at one side of the mesh, he and the sheep at the other side. We have a chat. About the area, the maintenance of it. And about the different, sometimes conflicting visions about the protection of this kind of area. His sheep are beautiful and the beautiful wool makes my hands itch.

   

   

  Dan kom ik bij het werk van Jacob Kierkegaard. Een interessante geluidsinstallatie in (opnieuw) een gebouwtje. De moeite waard om te ondergaan; in de ruimte zonder veel visuele prikkels hoor ik het geluid van een in IJsland smeltende gletsjer. Het thema is urgent. De link naar het Bargerveen, in een ver verleden gevormd na het smelten van gletsjers, wordt uitgelegd in de tentoonstellingsgids. Toch had dit werk op ongeacht welke andere plek kunnen staan zonder de urgentie te verliezen.

  Then I arrive at the work of Jacob Kierkegaard. An interesting soundscape in (again) a small building. Worth undergoing; in this space without many visual stimuli I hear the sound of a glacier melting in Iceland. The theme is urgent. The link to the Bargerveen, formed in a distant past after the melting of glaciers, is explained in the exhibition guide. Yet this work could have been in any other place without loosing the urgency.

  Ik wandel verder, door een hek en over een uitgestrekt heideveld. Plots is daar het werk van Maurice Meewisse (Prospecting). Zonder aankondiging, zonder opvallende kleuren. Zichzelf op een natuurlijke manier vormend in het omgevende landschap. Het is prachtig! Van houten plankjes heeft hij een netwerk van paadjes aangelegd. Uitgaande van oude sporen in het landschap. Van de veenstekers, van de schapen, paden uit verschillende tijden die elkaar op verschillende plekken raken en verknopen. In al zijn bescheidenheid is dit het meest monumentale werk dat ik deze dag zal zien.

  I walk on, through a gate and across a vast heathland. Suddenly there is the work of Maurice Meewisse (Prospecting). Without notice, without striking colours. Forming itself in a natural way in the surrounding landscape. It's beautiful! With wooden boards he has built a network of paths. Starting from old traces in the landscape. Traces made by the peat cutters, by the sheep, paths from different times that in different places touch and intertwine. In all its modesty, this is the most monumental work I will see this day.

   

   

  Mijn volgend stop is het werk “Slow Train” van HeHe. Grappig, speels. Een treintje van spiegelend materiaal. Je kunt er in zitten en je kunt het duwen naar het eind van het spoor, zonder duidelijk doel. Het heeft iets speeltuin-achtigs.

  My next stop is the work “Slow Train” by HeHe. Funny, playful. A small train made of reflective material. You can sit in it and you can push it to the end of the track, with no clear purpose. It is playground-like.

  Het laatste werk dat ik vandaag bezoek is van Roger Hiorns (World disclosure). Een oude scheepsmotor, zes bij drie meter. Volgens de gids is het op deze plek een merkwaardig, vervreemdend object. Voor mij refereert het meteen aan de plekken waar naar gas wordt/werd geboord in de omgeving (ik kom ze steeds weer tegen, zie blog 2 en 3). Ik vraag me af of de kunstenaar zich bewust is van de actualiteit van zijn werk in deze regio.

  The last work I visit today is made by Roger Hiorns (World disclosure). An old ship's engine, six by three meters. The guide says it is a curious, alienating object in this spot. For me it immediately refers to the gas drilling places in the area (I come across them again and again, see blog 2 and 3). I wonder if the artist is aware of the actuallity of his work in this region.

   

   

  Intussen trekt er een vlucht ganzen over. Het blijft voor mij zo’n oer-Nederlands beeld. Het voert me altijd weer terug naar de tijd dat mijn vader zei dat ze de komst van de winter aankondigden. 

  Meanwhile, a flight of geese passes over. For me this remains such a very Dutch image. It always takes me back to the time my father told me that they announced that winter was approaching.

   

   

  In de komende week hoop ik nogmaals naar het Bargerveen af te reizen. Om het tweede deel van Into Nature te bekijken. Om het prachtige gebied (ondanks het gaas en de hekjes) nogmaals te zien. Het is zeker de moeite waard.

  In the week to come I hope to travel to the Bargerveen again. To see the second part of Into Nature. To see again the marvelous area (dispite the mesh and little gates). It's definitely worth it.

   

  Vragen of opmerkingen? Stuur me een berichtje via mijn contactpagina. Questions or remarks? Send me a message through my contact page: https://inevanson.exto.org/reageer/site/0.html

   

  Deel 5 van dit blog kun je hier vinden, Part 5 of this blog you can find here:

  https://inevanson.exto.nl/blog_post/369336427_Kunstenaarsverblijf%2C+deel+5+%28een+tweede+bezoek+aan+Into+Nature%29+%E2%80%93+Artist+residency%2C+part+5+%28a+second+visit+to+Into+Nature%29.html

  Lees meer >> | 85 keer bekeken

 • Kunstenaarsverblijf, deel 3 (en m'n ziel kwam ook aan) – Artist residency, part 3 (and my soul arrived too)

  12 oktober 2021

  Wil je deel 2 van dit blog teruglezen? Hier is de link / Would you like to read back part 2 of this blog?  Here is the link: https://inevanson.exto.nl/blog_post/368402299_Kunstenaarsverblijf%2C+deel+2+%28hoe+ik+de+actualiteit+tegenkwam%29+%E2%80%93+Artist+residency%2C+part+2+%28how+I+ran+into+reality%29.html

   

  In het vorige deel van dit blog had ik het over de flintenwegen, aangelegd tijdens de crisisjaren in de jaren 30 van de 20ste eeuw. Volgens mij heette dit toen “werkverschaffing”. Het doet me denken aan mijn vaders vader, die in dat kader ingezet werd bij het graven van een kanaal.

  Mijn grootvader dus. Een man van 12 ambachten en 13 ongelukken. Een landloze boer. Pachtte her en der een stukje land als hij het kon betalen. Had een koe die mijn vader moest laten grazen in de wegberm. Deed allerlei klusjes om wat inkomen te vergaren, voor zijn gezin met 8 kinderen.

  In the previous part of this blog I was talking about the flint roads, constructed during the crisis in the thirties of the 20th century. I think it was called “unemployment relief works”. It reminds me of my fathers father, who was mobilized at the digging of a canal.

  My grandfather. A man of twelve crafts and thirteen accidents. A landless farmer. He took on lease a piece of land here and there if he could afford it. Owned a cow that my father had to take out grazing on the roadside. Did all kinds of jobs to gather income for his family with 8 children.

  Dit is één van de weinige foto’s die ik van hem heb, in pak met stropdas op de bruiloft van mijn vader.

  This is one of the few photographs of him that I have, in costume with tie on my fathers wedding.  

   

  Die armoede is gelukkig achter ons. Maar de sporen uit die tijd zijn als een teken van onze voorouders.

  This poverty luckily is far behind us. But the traces of that time are like a sign from our forfathers.

   

  Ik fiets naar Nieuw Amsterdam/ Veenoord en kom daar nog een teken uit ons verleden tegen. Het logement waar Vincent van Gogh twee maanden logeerde. Ik kijk naar de vaart waar hij indertijd ook naar gekeken heeft. Hij schreef zijn broer blijkbaar over de lange turfvaarten. Het uitzicht zal toen wel anders zijn geweest. Hoewel de vaarten nog steeds als messen door het land snijden.

  I cycle to Nieuw Amsterdam/Veenoord and meet another sign from our past. The guest house where Vincent van Gogh spent two months. I look at the canal where he then has looked at. He apparently wrote to his brother about the long turf canals. The view must have been different by then. Although the canals still cut through the land like knives.

   

   

  Ik schijn een trage ziel te hebben. Wanneer ik ergens heen ga, heb ik tijd nodig om tot rust te komen. Pas dan ga ik dingen echt zien. De tijd die mijn ziel nodig heeft om me achterna te reizen. Maar nu zijn we weer samen. Ik ontdek steeds meer in het landschap. Zoals deze prachtige bomen.

  I seem to have a slow soul. When I go somewhere, I need time to calme down. Only then I start really seeing things. The time that my soul needs to travel after me. But now we are together again. I discover more and more in the landscape. Like these beautiful trees.

   

   

  Toch kom ik ook weer gaswinnings-locaties tegen. Ze zijn er alom en niet te missen. Is deze locatie buiten gebruik? Of gaat het slechts om één of andere aansluiting die buiten gebruik is?

  But I run into other gas drilling locations again too. They are there omnipresent. Is this location out of order? Or is it just some kind of connection which is out of order?

   

   

  Op de terugweg heb ik het geluk om deze prachtige kleine weg te vinden. De draai in het veld, de weg die zich daar omheen buigt. Het lijkt bijna een dans.

  On my way back I am lucky enough to find this beautiful small road. The turn in the field, the road that bends itself around it. It almost looks like a dance.

   

   

   

  Vragen of opmerkingen? Stuur me een berichtje via mijn contactpagina. Questions or remarks? Send me a message through my contact page: http:// https://inevanson.exto.org/reageer/site/0.html

  Deel 4 van dit blog kun je hier vinden, Part 4 of this blog you can find here: https://inevanson.exto.nl/blog_post/368945924_Kunstenaarsverblijf%2C+deel+4+%28een+bezoek+aan+Into+Nature%29+%E2%80%93+Artist+residency%2C+part+4+%28a+visit+to+Into+Nature%29.html

  Lees meer >> | 104 keer bekeken

 • Kunstenaarsverblijf, deel 2 (hoe ik de actualiteit tegenkwam) – Artist residency, part 2 (how I ran into reality)

  9 oktober 2021

  Wil je deel 1 van dit blog teruglezen? Hier is de link / Would you like to read back part 1 of this blog?  Here is the link: https://inevanson.exto.nl/blog_post/368136828_Kunstenaarsverblijf%2C+deel+1+%28en+wat+vooraf+ging%29+%E2%80%93+Artist+residency%2C+part+1+%28and+what+came+before%29.html

   

  In 2007 maakte ik mijn eerste in-situ werk in Schoonoord in opdracht van de Stichting Natuurkunst Drenthe. Dat was het begin van twee levendige liefdes.

  In 2007 I created my first in-situ work in Schoonoord in commission of Foundation Art in Nature Drenthe. That was the start of two lively loves.

  Het werk dat ik er maakte kun je hier zien / the work I created there you can see here: https://inevanson.exto.org/kunstwerk/15903757_Traces.html

   

  De eerste liefde; ik ben het pad van werken op locatie verder gaan onderzoeken. Nu, veertien jaar later, loop ik dit pad steeds verder. Het blijft intrigerend werk waarin ik me door de jaren steeds beter thuis ben gaan voelen.

  The first love; I have been discovering the path of working on location. Now, fourteen years later, I still walk this path further and further. It stays intriuging work and I have been feeling better in this kind of work through the years.

   

  De tweede liefde; ik werd gegrepen door het Drentse landschap en de fascinerende historische sporen die je er nog kunt aantreffen. Bijvoorbeeld de flintenwegen. Aangelegd tijdens de crisis in de jaren 30 van de 20ste eeuw.

  The second love; the landscape in Drenthe and the fascinating historic traces that one can still find there got a hold on me. For example the flint roads. Constructed during the crisis in the thirties of the 20th century.

    

   

  Gister fietste ik het dorp uit en ontdekte de architecturale werking van pakken hooi. Opgestapeld in strak gelid. Torenhoog. Als een flatgebouw in de polder.

  Yesterday I cycled out of the village and discovered the architectural effect of packs of hay. Piled tight in the groove. Towering. Like an apartment building in the polder.

    

   

  Contrasterende kleuren benadrukken het strakke ritme. Maar de wind doet ook haar werk en verwaait het loshangend plastic. De boer is zijn tang vergeten.

  Contrasting colours underline the the tight rhythm. But the wind also does her work and blows about the loose hanging plastic. The farmer forgot his pincers.

    

   

  Maar dan dringt zich een heftig beeld op. Wanneer ik rechts van me kijk, zie ik de open polder. Maar aan de linkerkant van de weg staat een industriële installatie. Omheind met hoog gaas en daarboven prikkeldraad. Gasboringen, realiseer ik me.

  But then a violent image imposes itself. When I look right, I see the open polder. But on the left side of the road there is an industrial installation. Fenced off with high wire gauze and above that barbed wire. Gas drillings, I realise.

    

   

  Een bord wijst me op de gevaren. Op een merkwaardige manier doet mij dit denken aan de  Rotterdamse Botlek. Andere schaal, dezelfde sfeer.

  A sign points me out the dangers. In a curious way this reminds me of the Botlek-area near Rotterdam. Different scale, same atmosphere.

   

   

  De pijpleidingen in verschillende formaten. En een paar tanks met het woord “schoon” erop geverfd. Wat zou er schoon zijn? De buitenkant, de binnenkant of de inhoud? De gaswinning is een actueel onderwerp. Ik had me niet gerealiseerd dat de installaties zo nadrukkelijk in het landschap aanwezig zijn.

  The pipelines in different sizes. And a couple of tanks with the word “clean” painted on them. What would be clean? The outside, the inside of the content? Gas mining is a current topic. I had not yet realised how prominently present these installations are in the landscape.

    

   

  De boor steekt als een raket omhoog en is van ver te zien. En aan de andere kant van de weg grazen de koeien.

  The drill stands up like a rocket and is visible from far away. And on the other side of the road cows are grazing.

    

   

  Vragen of opmerkingen? Stuur me een berichtje via mijn contactpagina. Questions or remarks? Send me a message through my contact  page: https://inevanson.exto.org/reageer/site/0.html

   

  Deel 3 van dit blog kun je hier vinden, Part 3 of this blog you can find here: https://inevanson.exto.nl/blog_post/368734606_Kunstenaarsverblijf%2C+deel+3+%28en+m%27n+ziel+kwam+ook+aan%29+%E2%80%93+Artist+residency%2C+part+3+%28and+my+soul+arrived+too%29.html

  Lees meer >> | 114 keer bekeken

 • Kunstenaarsverblijf, deel 1 (en wat vooraf ging) – Artist residency, part 1 (and what came before)

  5 oktober 2021

  Afgelopen augustus bleek dat mijn werkverblijf in Frankrijk opnieuw uitgesteld moest worden. Dit keer doordat het huis en atelier onbruikbaar was geworden door extreme wateroverlast. Ik was erg teleurgesteld, had er zó naar uitgekeken.

  Last August it turned out that my residency in France had to be canceled again. This time because the house and workshop had become unusable due to extreme flooding. I was very disappointed, had been looking forward to it só much.

   

  Maar een paar dagen later kreeg ik de uitnodiging om 48 uur door te brengen in een clarissenklooster. Een bijzondere ervaring. Het ijzeren dagritme van de zusters leverde een heftige strijd op met mijn vrijheidsdrang. Terwijl hun meditatieve zang tijdens hun diensten zich als een mantra omhoog kringelde.

  But a few days later I got the invitation to spend 48 hours in a clare monastery. A special experience. The iron daily rhythm of the sisters yielded a fierce battle with my urge for freedom. Meanwhile their meditative singing during their services swirled up like a mantra.

  Deze video kwam er uit voort, this video came out of it: https://www.youtube.com/watch?v=QRVLq8KBZno

   

  Vervolgens kreeg ik de mogelijkheid om een maand in Drenthe door te brengen. Voor inspiratie. Om de rust weer te vinden om me te laten dragen door het karakter van de plek. Gister kwam ik aan, in een bijzonder huis. Halverwege 19de eeuw gebouwd en bewoond door een wever. Daarna door mensen met andere beroepen gebruikt. Nu door de huidige eigenaren gebruikt als kunstenaarsverblijf. De link met mijn werk is dus evident en dubbelop: textiel en kunst.

     

  Then I got the possibility to spend a month in Drenthe. For inspiration. To find the quiet again to let myself be carried by the character of the place. Yesterday I arrived, in a special house. Built in the middle of the 19th century and inhabited by a weaver. After that it was used by people with other professions. The present owners use it as an artist residency. The link with my work is evident and double-up: textile and art.

    

  Het huis is prachtig. Nog grotendeels in originele staat. Deurknoppen, plafondbalken, schuiframen, alles ontsnapt aan de renovatiehamer. Ik loop op kousenvoeten door de ruimtes. Kijk mijn ogen uit naar de schoonheid van al die details.

   

  The house is beautiful. Still mostly in the original state. Doorknobs, ceiling beams, slidings, everything escaped the renovation hammer. I walk through the rooms on stocking feet. My eyes staring at the beauty of all those details.

    

  Ik zal de komende tijd regelmatig...

  Lees meer >> | 130 keer bekeken

 • Vrouwenhanden - Women's hands

  7 mei 2021

  In opdracht van Textielfestival Twente zal ik de installatie "Vrouwenhanden" in-situ installeren op landgoed Twickel bij Delden. Dit werk zal onderdeel zijn van "Forces of nature catwalk", een route langs 14 locatiegebonden werken in Twente.

  In commission of Textielfestival Twente I will create the in-situ installation "Women's hands" at Twickel estate in Delden NL.
  This work wil be part of "Forces of nature catwalk", a route along 14 in-situ art works in  Twente.

  "Vrouwenhanden" is ontsproten aan de herinnering aan mjn moeder en grootmoeder. Ik zie hun handen met een extreem dunne haaknaald en fijn linnen of kantoenen garen in de weer. Ze waren fier op de kleedjes die zo uit hun handen ontstonden en die verschillende goed zichtbare plekken in huis tooiden. 

  "Women's hands" arose from the memory of my mother and grandmother. I see their hands busy with an extremely fine crochet needle and delicate linen or coton yarn. They were proud of the fine rugs that were formed from their hands and decorated different well visible spots in the house. 

  Hun "erfenis" die ze mij na hun overlijden nallieten bestond uit een aantal van die kleedjes die zij met engelengeduld hadden gehaakl. 

  The "inheritance" which they left me after their passing consisted of a number of these rugs they had made with the patiience of angels.

   

  In later jaren begreep ik dat mijn herinnering niet uniek is. Veel mensen hebben vergelijkbare herinneringen aan hun moeder, grootmoeder, tante, buurvrouw.

  In later years I understood that my memory was not unique. Many people have similar memories of their mother, grandmother, aunt, neighour.

  Ik verzamelde een groot aantal van dit soort kleedjes. Ik kloswerk, haakwerk, naaldkant. Gemaakt door veel moeders en grootmoeders, tantes en buurvrouwen. Ze komen uit persoonlijke erfenissen en dragen zo een stukje van de persoonlijke geschiedenis van de schenkers. De kleedjes nemen een bijzonder plek in. In de herinnering van zovelen. 

  I collected a large number of this kind of rugs. In lace, crochet, needlework. Made by many mothers and grandmothers, aunts and neighbours. They come from personal legacies and that way cary a piece of personal history of the donor. The rugs take a special place in the memories of many. 

  In de installatie "Vrouwenhanden" til ik de veelvoud van kleedjes op en plaats ze op een sokkeltje. Zo gaan ze een eigen leven leiden. Losgekomen van het tafeltje, de rookstoel of het dressoir waarvoor ze ooit vervaardigd werden. 

  In the installation "Women's hands" I lift the multitude of rugs and put them on a small socle. That way they start leading a different life. Come loos from the little table, arm chair or dresser where they once were made for.

  De tijd en het engelengeduld dat onze "voormoeders" investeerden in deze werken komt terug op de plek waar ze horen: losgemaakt uit de vergeteleid, geplaatst op een sokkeltje, tentoongesteld in de prachtige natuurlijke omgeving van Twente. Een stukje erfgoed maken ze zichtbaar.

  The time and the patience of angels that our "for-mothers" invested in these works is brought back to the place where they belong: released from the oblivion, placed on a small socle, exhibited in the beaytiful natural surroundings of Twente. A piece of heritage they make visible.

  Deze installatie zal deel uitmaken van Textielfestival Twente 2021 en zal te zien zijn op Landgoed Twickel in Delden. Als onderdeel van de "Catwalk: Fashion - Forces of Nature" bestaande uit 14 locatiegebonden installaties wordt het overgeleverd aan de tijd. 

  This installation will be part of Textielfestival Twente 2021 and will be on show at Landgoed Twickel in Delden. As part of the "Catwalk: Fashion - Forces of Nature" consisting of 14 in-situ installations it will be handed over to time.

  Meer informatie op de website van Textielfestival Twente - more information on the website of Textielfestival Twentehttps://textielfestivaltwente.nl/exposities-en-activiteiten/catwalk-fashion-forces-of-nature/# 

  Te bezoeken van juni tot december. Geopend vanaf 30 mei. Open...

  Lees meer >> | 153 keer bekeken

 • Meer blogs >>