To be able to get some positive things contrasting with the daily news surrounding us at this moment, I try to focus on visual details and objects arround me. To take time to really look at this. I hope you will be willing to follow this focus with me from time to time. 

Om wat positiefs te brengen als tegenhanger ten opzichte van het dagelijks nieuws op het moment, probeer ik me te concentreren op visuele details en objecten om me heen. Om de tijd te nemen om ze echt te bekijken. Ik hoop dat je bereid bent om deze focus van tijd tot tijd te volgen.

Here an example of such a detail that you only see if you take the time: a rubbing of slate. Centuries of past life captured in a piece of stone.

Hier een voorbeeld van zo'n detail dat je pas echt ziet als je er de tijd voor neemt: een frottage van leisteen. Eeuwen van voorbij leven in een stuk steen gevangen.

Reageer op dit bericht